Szkoła współpracy

  

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"

   Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań, zaakceptowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ten projekt ułatwi włączenie wszystkich zainteresowanych grup w życie szkoły i w proces nauczania, dzięki czemu będzie pracowała jeszcze  lepiej, a uczniowie zdobędą więcej umiejętności.

Strona projektu: http://www.szkolawspolpracy.pl/