Login

PSO

 

 

 

Przedmiot Przedmiotowy system oceniania
Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6
język polski
PSO
język angielski
muzyka
plastyka
 PSO 4-6
historia i społeczeństwo
PSO 4-6 
przyroda
PSO4 
PSO5 
 PSO6
matematyka
PSO4 
PSO5 
PSO6
zajęcia komputerowe
PSO 4-6 
zajęcia techniczne
PSO 4-6 
wychowanie fizyczne
PSO 4-6 
informatyka    PSO7  
fizyka
 PSO
chemia    PSO