Login

PSO -Nowe

     

1.

Język polski

 

2.

Język angielski

 

3.

Drugi rosyjski

 

4.

Muzyka

 

5.

Plastyka

 

6.

Historia

 

7.

Wiedza o społeczeństwie

 

8.

Przyroda

 

9.

Geografia

 

10.

Biologia

 

11.

Chemia

 

12.

Fizyka

 7-8

13.

Matematyka

 4

14.

Informatyka

4-8

15.

Technika

 4-6

16.

Wychowanie fizyczne

 

17.

Edukacja dla bezpieczeństwa