Login

Kampania "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"

20180524 100000     24 maja 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kampanii pod hasłem „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Celem akcji jest nauczenie uczestników ruchu drogowego tego, że każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć element odblaskowy, a im bardziej jest widoczny tym lepiej.
     Kampania organizowana jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu w Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Tego dnia do akcji włączyła się również Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Zwoleniu.
     Na uroczystą inaugurację przybyli: pani Beata Trzcińska i p. Jarosław Kłosiński z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, p. Tomasz Szotowski i p. Szczepan Swend z WORD w Radomiu, sierż.szt. p. Katarzyna Cieślik z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, p. Agnieszka Dobrowolska z Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu oraz Wójt Gminy Przyłęk pan Marian Kuś i Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego w Przyłęku, członek Rady Powiatu w Zwoleniu pan Mirosław Madejski.


     Dyrektor Szkoły pani Teresa Pawlukowska powitała przybyłych gości i uczniów. Powiedziała, że zapewnienie bezpieczeństwa jest podstawowym zadaniem szkoły. Chodzi tu nie tylko o bezpieczeństwo w szkole i podczas wycieczek szkolnych, ale także o bezpieczeństwo w czasie wolnym. Zwracając się do uczniów podkreśliła, że powinni też sami zadbać o swoje bezpieczeństwo i być świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Podziękowała organizatorom oraz koordynatorowi akcji pani Beacie Trzcińskiej za tę niezwykle ważną i potrzebną akcję edukacyjną.
     Kolejnym punktem programu była krótka prezentacja części artystycznej w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Część dzieci z klasy IV odebrało z rąk pani dyrektor Kartę Rowerową, a najmłodsi z klas I-III śpiewająco opowiedzieli o bezpiecznym poruszaniu się na drodze. Następnie zaproszeni goście wręczyli wszystkim zestawy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo szczególnie po zmroku i poza terenem zabudowanym.
     Kolejne etapy kampanii odbyły się w przemiennych dla grup panelach. Pierwszy panel to udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku poparzeń, omdleń, zadławień, złamań i krwotoków. Podczas prelekcji z panią Agnieszką Dobrowolską młodzież uczyła się jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Każdy z uczestników mógł wykonać zabieg resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie. Kolejny panel to pokaz filmu „...tak, chcę być bezpieczny”. Jak poruszać się bezpiecznie na drodze? Jak zachować bezpieczeństwo podczas zabaw? Co powinno się zrobić w sytuacji, kiedy zaczepia nas obca osoba? Jak zachować się w stosunku do agresywnego psa? Czy powinno się kontynuować internetową znajomość z nieznajomym? – to pytania, na które odpowiedzi uczniowie znaleźli w filmie. Ostatni panel to rowerowy tor przeszkód, na którym każdy uczeń mógł sprawdzić swoje umiejętności w jeździe na rowerze pod czujnym okiem pracowników WORD w Radomiu. Dodatkową atrakcją tego panelu była możliwość przejażdżki na symulatorze motocyklowym. Najmłodsi uczestnicy spotkania uczniowie klasy I i II wzięli udział w konkursie plastycznym, promującym zasady bezpieczeństwa, zdobywając nagrody w postaci gier edukacyjnych dzięki, którym będą utrwalać wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa.
     Zajęcia zorganizowane w ramach akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a nabyte podczas nich umiejętności na pewno przydadzą się w sytuacjach praktycznych.

GALERIA