Login

Podręczniki

Szanowni Rodzice!!!

Podręczniki do oddziałów przedszkolnych rodzice zakupują we własnym zakresie.

Podręczniki i ćwiczenia do religii rodzice zakupują we własnym zakresie.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klas 1-8 będą wypożyczane w szkole na początku roku szkolnego (we wrześniu)

Wykaz podręcznków w Czytaj więcej:

 

Klasa

Tytuł

Autor

Uwagi

3-4 latki

Pan Bóg kocha dzieci

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

5-6 latki

Jezus mnie kocha

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

Kl. I

„Jesteśmy w rodzinie Jezusa”

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

Kl. II

„Kochamy Pana Jezusa”

+ ćwiczenia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Można odkupić podręcznik używany

Kl. III

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

+ ćwiczenia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Można odkupić podręcznik używany

Kl. IV

„Jestem chrześcijaninem”

+ ćwiczenia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Można odkupić podręcznik używany

Kl. V

„Wierzę w Boga”

+ ćwiczenia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Można odkupić podręcznik używany

 

Kl. VI

„Wierzę w Kościół”

+ ćwiczenia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Można odkupić podręcznik używany

Kl. VII

„Spotkanie ze słowem”

+ ćwiczenia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Można odkupić podręcznik używany

z gimnazjum

Kl. VIII

„Aby nie ustawać w drodze” +   ćwiczenia

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii rok szkolny 2018/2019