Login

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy że od 4 września 2018r rozpoczyna się dożywianie w PSP w Łaguszowie.

Stawka dziennego wyżywienia wynosi 2,00 zł.

Opłatę za posiłki należy wpłacać za cały miesiąc z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

Za dożywianie we wrześniu i styczniu pieniądze należy wpłacać do 8- ego danego miesiąca.

Za zwłokę w opłacie będą naliczane odsetki ustawowe.

Odliczony będzie każdy dzień nieobecności w szkole, gdy rodzic poinformuje o niej nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie zostanie zwrócona.

 

Rezygnację z dożywiania należy zgłosić pod koniec miesiąca.

Nieobecności należy zgłaszać u pani intendentki

telefonicznie bądź wysyłając sms pod nr tel. 795 006 065

Nieobecności w czerwcu należy zgłosić do końca maja gdyż później nie ma możliwości odliczenia.

Informujemy również, że w przypadku wycieczki lub innego zaplanowanego wyjazdu ze szkoły,

uczeń korzystający z dożywiania nie będzie w tym dniu korzystał z posiłku w szkole.

Nieobecność ta będzie odliczona przy wpłacie za następny miesiąc.

Proszę zadeklarować od kiedy do kiedy dziecko będzie korzystało z dożywiania:

Imię i nazwisko dziecka:

…………………………………………………………………………………………………..

Okres korzystania z dożywiania:

…………………………………………………………………………………………………..

Podpis rodzica:

…………………………………………………………………………………………………

Rodzice dzieci bezpłatnie dożywianych ( na podstawie decyzji GOPS)

zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dzieci w szkole

najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność.

Każda nieobecność dziecka w szkole musi być naniesiona w rozliczeniu miesięcznym.

Zgłoszenia można dokonać u pani intendentki pod nr tel. 795006065.

…………………………………………………………………………………………………