Ramowy plan dnia 3-4 latki

 

8:30 – 9:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne.

9:00 – 9:20

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

9:20 – 9:45

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:45 – 10:30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

10:30 - 11:20

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury).

11:20 – 11:30

Czynności higieniczno-samoobsługowe w łazience. Przygotowanie do obiadu.

11:30 – 11:50

Obiad. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

11:50 – 12:00

Czynności higieniczne, mycie zębów.

12:00 – 12:30

Odpoczynek poobiedni. Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

12:30 – 13:30

Zabawy dowolne zgodnie z zainteresowaniem dziecka w sali lub na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.