Login

Harmonogram zebrań z Radą Rodziców

 

Daty

Tematyka zebrań

Uwagi

28. 09. 2017 r.

Wybór Rady Rodziców.

Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017/18.

Uchwalenie planu  wydatków na 2017/18.

 Przedstawienie planu nadzoru dyrektora szkoły.

Opiniowanie planu wychowawczego- profilaktycznego szkoły.

Opiniowanie dni wolnych od zajęć szkolnych.

Ustalenie wysokości składki na konto Rady Rodziców.

Zapoznanie z kalendarzem szkolnym.

 

14. 11.  2017 r.

Zaopiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

06 . 02. 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za I półrocze

 

05. 06. 2018 r.

wtorek  godz.15.00

Posumowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej,    i opiekuńczej szkoły.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

 

Z przyczyn niezależnych od szkoły terminy mogą ulec zmianie.