Login

Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

Daty

Treść zapisu

Uwagi

13.09.2017

Spotkanie wychowawców z rodzicami

Wychowawcy klas ,

M. Dziadosz

15.11. 2017 r.

Spotkanie ogólne , spotkania z wychowawcami

Dyrektor, wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele w godz. 15.30

20. 12. 2017 r.

Dzień konsultacji dla rodziców

Informacje wychowawcy o ocenach proponowanych i niedostatecznych

Wszyscy nauczyciele w godzinach 14.00 – 16.00

07. 02. 2018 r.

Wywiadówka półroczna – spotkanie ogólne, spotkania z wychowawcami

Dyrektor, wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele w godz. 15.30

21. 03. 2018 r.

Dzień konsultacji dla rodziców

Wszyscy nauczyciele w godzinach 14.00 – 16.00

25. 04. 2018 r.

Spotkanie ogólne , spotkania z wychowawcami

Dyrektor, wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele w godz. 15.30 - 17.00

16. 05 . 2018 r.

Dzień konsultacji dla rodziców

Informacje wychowawcy o ocenach proponowanych i niedostatecznych do 12 maja

Wszyscy nauczyciele w godzinach 14.00 – 16.00