Równy start

?Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach
z terenu woj. mazowieckiego?

     Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans dla uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej w formie zajęć rozwijających oraz zajęć dydaktyczno ? wyrównawczych z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki.

Strona projektu: http://www.mapadotacji.gov.pl